تعبیر خواب گرد

 

برای مشاهده « تعبیر خواب گرد » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب گرد

 

محمدبن سيرين گويد :

اگر در خواب بيند گرد يه چيزي نشسته بود كه ملك او بود، دليل كه به قدر آن مال يابد. اگر ديد ميان آسمان و زمين گرد گرفته بود، دليل بر كاري پوشيده است در آن موضع و مردم آنجا بدانند كه چگونه از عهده كار بيرون آيند. اگر بيند روي او پرده گرد بود، دليل كه او را عقوبتي رسد.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

ديدن گرد به خواب بر سه وجه است.

اول: مال.

دوم: بلا.

سوم: عقوبت و کيفر.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *