تعبیر خواب کشک

 

برای مشاهده « تعبیر خواب کشک » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب کشک

 

منوچهر مطيعي تهراني گويد :

ديدن کشک در خواب خوب نيست به هر صورتي که باشد چه تر و چه خشک چه تنها و چه در غذا مخصوصا خوردن کشک اگر ترش و شور باشد غم و رنج و غصه و گرفتاري است. ديدن کشک سايي در خواب فتنه انگيزي است و دغل کاري. اگر ببينيد در خواب کسي براي شما کشک مي سايد او فتنه مي انگيزد و گرفتاري و ابتلا به وجود مي آورد و چنانچه ديديد خودتان کشک مي ساييد کاري خلاف مي کنيد که مستوجب ملامت مي شويد. فروختن کشک بهتر از خريدن آن است .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.