تعبیر خواب کاريز

برای مشاهده « تعبیر خواب کاريز » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب کاريز

 

محمدبن سيرين گويد :

اگر كسي بيند در جائي كاريز مي كند، دليل كه با مردم خود مكر سازد، اين تا وقتي بود كه آب پديد نشده بود، اما چون پديد آمد و روان شد، حكم تاويل آن به نكاح كند.

ابراهيم كرماني گويد :

اگر بيند از كاريز آب روان شد، دليل كه مال به حيله جمع كند. اگر بيند در كاريز افتاد، دليل كه به مكر و حيله دچار شود.

جابر مغربي گويد :

اگر بيند باغ را از كاريز آب داد، دليل كه با زن خود مجامعت كند .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *