تعبیر خواب چنگاله

 

برای مشاهده « تعبیر خواب چنگاله » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب چنگاله

 

در خواب مردي است بد کردار و عذاب کننده و چنگال را به تازي معلاق خوانند . اگر بيند چنگال داشت يا کسي به وي داد دليل که وي را با مردي بدين صفت او را صحبت و دوستي افتد . اگر بيند چنگاله اندام او را بخست دليل که او را مردي بد کردار مضّرت و زيان رسد . اگر بيند چنگاله از او ضايع شد يا ببخشيد دليل که از صحبت مردي بد کردار جدا گردد .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.