تعبیر خواب پيشی گرفتن

 

برای مشاهده « تعبیر خواب پيشی گرفتن » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب پيشی گرفتن

 

محمدبن سيرين گويد :

اگر ديد در كاري بر كسي پيشي گرفت از كارهاي دين، مثل عبادت يا حج و غزا و آن چه بدين ماند، دليل كه در آخرت رستگاري يابد و او را نزد خداي تعالي ثواب است. اگر از كسي بر كار دنيائي پيشي گرفت، دليل كه عز و اقبال و مال يابد.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

پيشي گرفتن درخواب در كارهاي خير و صلاح، دليل بر خير و صلاح دو جهاني است.

اگر ديد پيشي گرفت در كار شر و فساد، دليل كند بر فساد دو جهاني

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.