تعبیر خواب پرتاب کردن

 

برای مشاهده « تعبیر خواب پرتاب کردن » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب پرتاب کردن

 

اسماعیل بن اشعث می گوید :

اگر ببیند به طرفش سنگ پرت کردند ، بیم آن می رود به زنا و گناه متهمش کنند .

اگر ببیند کسی شکر یا بادام یا قند به طرفش پرت کرد چنانچه آن شخص سرشناس باشد به بیننده خواب چیزی عطا می کند .

اگر ببیند ناشناس شکر یا بادام یا قند پرت کرد جایزه وعطائی نصیب او می شود .

اگر ببیند خوردنی به سوی چارپایان پرت کرد تعبیر آنست که مال خود را خرج جاهلان می کند .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.