تعبیر خواب پدر

 

برای مشاهده « تعبیر خواب پدر » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب پدر

 

لوک اویتنهاو می گوید :

پدر : نیکبختی

پدر در حال مرگ : شرمساری

پدر شدن : تحولات

 

لیلا برایت مى‏ گوید :

دیدن پدر در خواب براى دختران ، به این معناست که باید در کارهایشان دقت بیشترى انجام دهند و براى پسران ، بیانگر آن است که دچار اختلاف و درگیرى خواهند شد .

 

آنلی بیتون مى ‏گوید :

۱ـ اگر در خواب پدر خود را ببینید ، علامت آن است که با مشکلی در زندگی مواجه می شوید . مشکل شما حل نمی شود مگر با فرد عاقلی مشورت کنید .

۲ـ اگر خواب پدر خود را ببینید که پیش تر مرده است ، علامت آن است که کارهای شما به سختی پیش خواهد رفت .

۳ـ اگر دختری خواب پدر خود را ببیند که پیش تر مرده است ، نشانه آن است که نامزدش او را فریب می دهد .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.