تعبیر خواب پدر مقدس

 

برای مشاهده « تعبیر خواب پدر مقدس » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب پدر مقدس

 

آنلی بیتون مى‏ گوید :

۱ـ اگر در خواب ببینید پدر مقدس شده اید ، نشانه آن است که توطئه هایی برای نابودی شما در حال چیده شدن است .

۲ـ اگر پدر مقدس را در حال عبادت ببینید ، نشانه آن است که با فریب و چاپلوسی ، قربان دامی خواهید شد و از این حیله ها پس از اسارت متحیر خواهید ماند .

۳ـ اگر زنی جوان در خواب ببیند که با پدر مقدس مشغول حرف زدن است ، نشانه آن است که در مقابل چرب زبانی های حیله گرانه تسلیم خواهد شد و با این کار به شهرت خود لطمه خواهد زد . اما اگر در خواب ببیند که با پدر مقدس ازدواج می کند ، با وجود فقر و بدبختی و وسوسه های درونی آبروی خود را حفظ خواهد کرد .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *