تعبیر خواب پانسمان

 

برای مشاهده « تعبیر خواب پانسمان » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب پانسمان

 

لیلا برایت مى‏ گوید :

دیدن پانسمان در خواب ، نشانه‏ ى رسیدن به ثروت است .

 

آنلی بیتون مى ‏گوید :

۱ـ اگر خواب ببینید پانسمان می شوید ، علامت آن است که ثروتی به دست می آورید که پایدار نیست .

۲ـ اگر مردی خواب ببیند همسرش لباسی از جنس باندِ پانسمان بر تن کرده است ، نشانه آن است که روی همسر خود تأثیری قدرتمند خواهد داشت .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.