تعبیر خواب واگن

 

برای مشاهده « تعبیر خواب واگن » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب واگن

 

آنلي بيتون مى ‏گويد :

اگر در خواب واگنى ببينيد، به اين معنا است كه شكست و نااميدى‏هايى خواهيد داشت.

ديدن واگن در خواب ، نشانة آن است كه ازدواجي ناموفق خواهيد داشت . و مشكلات شما را از پا در خواهد آورد .

اگر خواب ببينيد واگني را به پايين مي رانيد ، نشانة آن است كه پيش آمدهايي تلخ باعث مي گردد ، پريشان و مضطرب شويد .

اگر خواب ببينيد واگني را به بالاي تپه مي رانيد ، نشانة آن است كه در كسب ثروت و ماديات پيروز خواهيد شد .

اگر خواب ببينيد واگني را با بار سنگين به جلو مي رانيد ، نشانة آن است كه وظايف اخلاقي خود را به درستي انجام خواهيد داد .

اگر خواب ببينيد واگني را به داخل آبي گل آلود مي رانيد ، نشانة آن است كه در گرداب دلهره و هراس خواهيد افتاد .

ديدن واگني سرپوشيده در خواب ، نشانة آن است كه خيانتي اسرارآميز در حق شما مي شود . خيانتي كه باعث باز ماندن شما در زندگي خواهد شد .

اگر دختري خواب ببيند واگني را از كنار دره اي خطرناك به جلو مي راند ، نشانة آن است كه درگير كارهاي غيرقانوني خواهد شد ، و همواره با ترس و وحشت زندگي خواهد كرد ، زيرا احتمال مي دهد كه روزي كسي از كارهاي او سر در آورد .

اگر دختري خواب ببيند واگني را از روي آبي زلال و كم عمق عبور مي دهد ، نشانةآن است كه  بي آنكه با مشكلي روبرو شود ، از حادثه جويي لذت خواهد برد .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.