تعبیر خواب واکسن

 

برای مشاهده « تعبیر خواب واکسن » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب واکسن

 

آنلي بيتون مى‏ گويد :

واكسن زدن در خواب، بيانگر آن است كه بايد در انجام كارهايتان دقت بيشترى داشته باشيد تا دچار مشكلات نشويد.

اگر خواب ببينيد كسي به شما واكسن تزريق مي كند ، نشانة آن است كه فريفتة زيبايي زني خواهيد شد كه به احساسات عاشقانة شما پاسخ منفي خواهد داد .

اگر خواب ببينيد به ديگران واكسن تزريق مي كنيد ، نشانة آن است كه تلاش شما براي به ثمر رساندن كاري به شكست مي انجامد .

اگر دختري خواب ببيند كسي به پاي او واكسن تزريق مي كند ، نشانة آن است كه در اثر خيانت به كسي ، روسياه خواهد شد .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.