تعبیر خواب والی

 

برای مشاهده « تعبیر خواب والی » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب والی

 

حضرت دانيال گويد :

اگر بيند والي از تخت بيفتاد يا تختش بشكست يا شمشير وي بستدند يا چهارپايِ او به سر درآمد و او بينداخت اين جمله، دليل بر عدالت او است.

محمدبن سيرين گويد :

اگر كسي در خواب بيند كه دستار سرش با دستار قربوسي والي پيوست، دليل كه بزرگي بر وي پايدار بود.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.