تعبیر خواب هويج

 

برای مشاهده « تعبیر خواب هويج » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب هويج

 

محمدبن سيرين گويد :

ديدن هويج درخواب،دليل غم است. اگر ديد هويج داشت و بخورد، دليل كه غمي به وي رسد.

ابراهيم كرماني گويد :

ديدن هويج درخواب چون شيرين است، دليل منفعت است به زحمت. اگر شيرين نبود، دليل غم است و بهتر آن بود كه به گوشت پخته باشند.

آنلي بيتون مى ‏گويد :

ديدن هويج در خواب ، نشانة سلامت و سعادت است .

اگر دختري خواب ببيند در حال خوردن هويج است ، نشانة آن است كه در سن پايين ازدواج مي كند و صاحب چند     فرزند شيطان و پر جنب و جوش مي شود .

ديدن و خوردن هويج در خواب، بيانگر سعادت و خوشبختى است.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.