تعبیر خواب هديه

 

برای مشاهده « تعبیر خواب هديه » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب هديه

 

محمدبن سيرين گويد :

اگر كسى ديد كه چيزى به كسى هديه داد يا فرستاد بر قدر آن خير و منفعت و نعمت يابد.

ابراهيم كرماني گويد :

هديه فرزند بود.

جابر مغربي گويد :

انديشه و فكر بود.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

اگر هديه گوشت لطيف بود خير ونيكي است.

لوک اويتنهاو مي گويد :

هديه : از شما چيزي دزديده خواهد شد

هديه گرفتن : بهبودي در روابطتتان

تام چت ويندو مي گويد :

هديه دريافت داشتن در خواب نشان فرزند است

آنلي بيتون مى‏ گويد :

1ـ دريافت هداياي مربوط به جشن تولد در خواب ، نشانة استعدادهاي هنري است .

2ـ دادن هديه تولد در خواب به ديگران ، نشانة برخورداري از احترامات ناچيز است .

هانس كورت مى‏ گويد :

اگر در خواب مشاهده كنيد كه هديه‏ى تولد دريافت مى‏كنيد، بيانگر آن است كه روزهاى خوشى در انتظار شما است.

ليلا برايت مى‏ گويد :

هديه دادن در خواب، بيانگر موفقيت در انجام كارها مى ‏باشد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *