تعبیر خواب نيشکر

 

برای مشاهده « تعبیر خواب نيشکر » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب نيشکر

 

خالد اصفهاني :

اگر ببيند نيشكر بفروخت يا به كسى داد، دليل كه از گفتگو خلاص شود.

آنلي بيتون مى‏ گويد :

اگر خواب ببينيد نيشكر در حال رشد كردن است ، نشانة آن است كه در كسب ثروت پيشرفت شاياني خواهيد داشت .

ديدن نيشكر بريده در خواب ، نشانة شكست كامل در تمام شئونات زندگي است .

اگر در خواب نيشكر ببينيد، به اين معنا است كه ثروت فراوانى به دست مى‏آوريد. اگر در خواب نيشكرهاى بريده ببينيد، به اين معنا است كه دچار شكست و نااميدى مى‏ شويد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.