تعبیر خواب نفس

 

برای مشاهده « تعبیر خواب نفس » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب نفس

 

آنلي بيتون مى‏ گويد :

اگر خواب ببينيد به شخصي كه نفسي معطر دارد نزديك مي شويد ، دلالت بر آن دارد كه رفتار شما مورد ستايش ديگران قرار خواهد گرفت . معامله اي پرسود در انتظار شماست .

اگر نفس بدبوي ديگران را در خواب احساس كنيد ، دلالت بر آن دارد كه بيماري و گمراهي در انتظارتان است .

اگر خواب ببينيد نفس كسي بند مي آيد ، دلالت بر آن دارد كه به دست آوردن موفقيتي كه حتمي به نظر مي رسيد با شكست مواجه خواهد شد .

اگر در خواب مشاهده كنيد كه شخصى نفسش بند آمده، بيانگر آن است كه در انجام كارهايتان شكست مى‏ خوريد.

اگر در خواب احساس كنيد شخصى نفس معطرى دارد، به اين معنا است كه در حرفه‏ى خود پيشرفت مى‏ كنيد.

اگر در خواب نفس بد بوى شخصى را حس كنيد، بيانگر آن است كه خطرى شما را تهديد مى‏ كند.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.