تعبیر خواب نفرين کردن

 

برای مشاهده « تعبیر خواب نفرين کردن » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب نفرين کردن

 

محمدبن سيرين گويد :

اگر كسى ظالمى را نفرين كرد ، دليل كه بر آن ظالم ظفر آيد و بعضى گويند : خلاف اين است.

ابراهيم كرماني گويد :

اگر در خواب بيند به بى‏گناهى نفرين نمود، دليل كه به بيننده باز گردد و نفرين مردم صالح زود اثر كند.

ليلا برايت مى‏ گويد :

اگر در خواب مشاهده كنيد كه شخصى را نفرين مى‏كنيد، بيانگر آن است كه بايد مواظب خود باشيد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.