تعبیر خواب نفت

 

برای مشاهده « تعبیر خواب نفت » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب نفت

 

محمدبن سيرين گويد :

دين نفت به خواب، دليل زندگانى است. اگر نفت به خود ماليد، دليل كه با زنى نابكار جمع شود و نيز گويند چيز حرام خورد.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

ديدن نفت در خواب سه وجه است.

اول: زني نابكار.

دوم: مردي غمار.

سوم: مال حرام.

ليلا برايت مى ‏گويد :

اگر در خواب نفت ببينيد، بيانگر آن است كه دوستى خوب پيدا مى‏كنيد اگر در خواب مشاهده كنيد روى آتش نفت مى‏ريزيد، به اين معنا است كه بايد در انجام كارهايتان دقت كنيد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.