تعبیر خواب نخجير

برای مشاهده « تعبیر خواب نخجير » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب نخجير

 

محمدبن سيرين گويد :

اگر بيند كه نخجير صحرا مطيع او گشتند، دليل كه مهتر قوم شود و گويند كه سالار دزدان شود.

اگر بيند كه خود به صورت نخجيرات بود، دليل است بد دين بود و توبه بايد نمود.

جابر مغربي گويد :

اگر به خواب بيند كه نخجيران را به دام يا تله مي گرفت، دليل كه به حيله مال از مردم بياباني بستاند.

اگر بيند كه نخجيران با وي سخن گفتند و مطيع او شدند، دليل كه مقرب پادشاه شود.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *