تعبیر خواب نايلون

 

برای مشاهده « تعبیر خواب نايلون » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب نايلون

 

آنلي بيتون مى‏ گويد :

1ـ اگر خواب ببينيد لباسي از جنس نايلون بر تن كرده ايد ، علامت آن است كه به خاطر ثبات اخلاقي ، افتخاراتي به شما عطا خواهد شد . اگر خواب ببينيد لباسي از جنس نايلون ولي مندرس بر تن كرده ايد ، علامت آن است كه اگر مراقب رفتار خود نباشيد ، ديگران با تهمت و افترا آبروي شما را خواهند برد .

2ـ اگر خواب ببينيد در مكالمة خود با ديگران ، واژة نايلون را بكار مي بريد ، نشانة آن است كه به راحتي مي توانيد ياري موافق ، براي خود انتخاب كنيد .

3ـ اگرخواب ببينيد دست و پايتان چون نايلون كش مي آيد ، نشانة آن است كه در اظهار عشق خود به ديگري با دروغ و نيرنگ پيش مي رويد .

4ـ ديدن اجناس نايلوني در خواب ، نشانة آن است كه برخي كارها پنهاني انجام خواهد شد ، و دوستان قادر به درك شما نخواهند بود .

هانس کورت مى‏ گويد :

مشاهده ‏ى چيزهاى نايلونى در خواب، علامت دقت در انجام كارها مى‏ باشد. اگر در خواب مشاهده كنيد لباس نايلونى پوشيده ‏ايد، به اين معنا است كه در كار خود پيشرفت مى‏ كنيد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.