تعبیر خواب ميکائيل

 

برای مشاهده « تعبیر خواب ميکائيل » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب ميکائيل

 

ابن سيرين گويد :

اگر کسي ميکائيل را در خواب بيند چنانکه صورت اوست دليل کند که بر دشمنان ظفر يابد و به همه مرادها برسد و اگر وي را به خلاف اين بيند دليل کند که اندوهي بدو رسد و اگر بيند که ميکائيل چيزي به او عطا کرد . از کسي بزرگوار چيزي به او رسد اگر بيند که ميکائيل شده بود يا گفتند تو ميکائيلي دليل کند که از او به مردمان خير و نعمت و بشارت رسد و نزد مردمان وي را جاه و قدرت عظيم بود .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.