تعبیر خواب مورد

 

برای مشاهده « تعبیر خواب مورد » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب مورد

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

ديدن مورد بر چهار وجه است. اول: مزدوران. دوم: فرزند صالح. سوم: مال فراوان. چهارم: منفعت.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.