تعبیر خواب مشرک

 

برای مشاهده « تعبیر خواب مشرک » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب مشرک

 

اگر مشرك مسلمان شد، دليل كه در مسلماني بميرد. اگر مشركي سوي قبله نماز كرد يا شكر حق تعالي گذارد، دليل كه مسلمان شود و نعمتش زياده شود.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

اگر مشركي را مستور ديد، دليل كه طالب علم شود و بر دشمن ظفر يابد. اگر مستور نبود، دليل كه با مردم بدمذهب صحبت دارد و بدنام شود.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.