تعبیر خواب مردار سنگ

برای مشاهده « تعبیر خواب مردار سنگ » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب مردار سنگ

 

محمدبن سيرين گويد :

ديدن مردار سنگ، دليل بيماري بود چنانكه در آن بيم هلاك بود.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

ديدن مردار سنگ به خواب بر سه وجه است. اول: بيماري. دوم: غم. سوم: غربت و شكنجه.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.