تعبیر خواب محبره

 

برای مشاهده « تعبیر خواب محبره » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب محبره

 

محمدبن سيرين گويد :

ديدن محبره درخواب، دليل بر زني است پاك و عالمه. اگر بيند كه محبره داشت، دليل است زني بدين صفت بخواهد و از وي منفعت يابد اگر بيند كه محبره او ضايع شد، دليل زنش بميرد. اگر زن ندارد، زني از خويشان او بميرد .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.