تعبیر خواب ماکيان

 

برای مشاهده « تعبیر خواب ماکيان » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب ماکيان

 

محمدبن سيرين گويد :

ديدن ماكيان درخواب، دليل خادم و كنيزك است و اگر ديد كه مرغ خانگي بسيار داشت، دليل است سروري يابد.

ابراهيم كرماني گويد :

ديدن ماكيان به خواب، دليل زني بود با جمال و مال. اگر بيند ماكيان در خانه او خانه كرد دليل است از زني منفعت يابد.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

ديدن ماكيان به خواب سه وجه است.

اول: زن صاحب جمال.

دوم: كنيزك.

سوم: خادم خانه.

يوسف نبي عليه السلام گويد :

ديدن ماکيان و خروس زيادي نعمت باشد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *