تعبیر خواب ماهی خواره

 

برای مشاهده « تعبیر خواب ماهی خواره » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب ماهی خواره

 

محمدبن سيرين گويد :

ديدن ماهي خواره، دليل زن بود. اگر ديد ماهي خواره داشت، دليل كه زني بخواهد. اگر ديد ماهي خواره از دست او بپريد، دلي كه زن را طلاق دهد.

جابر مغربي گويد :

ديدن ماهي خواره، دليل غم و اندوه است.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.