تعبیر خواب لگد زدن

 

برای مشاهده « تعبیر خواب لگد زدن » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب لگد زدن

 

محمدبن سيرين گويد :

اگر در خواب بيند كسي را لگد زد، دليل است حال او بد شود. اگر بينداستري او را لگد زد يا اسبي، دليل است كارش به خلل افتد. اگر اشتر وي را لگد زد، دليل كه از سفر زحمت يابد. اگر گاو لگد زد، دليل زيان است.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

ديدن لگد زدن در خواب بر چهار وجه است.

اول: نقصان شرر (کم شدن بزرگي و شرف).

دوم: مضرت (ضرر وآسيب).

سوم: غم واندوه.

چهارم: فساد عيال (فساد و خرابي همسر).

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *