تعبیر خواب لقمه

 

برای مشاهده « تعبیر خواب لقمه » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب لقمه

 

محمدبن سيرين گويد :

اگر كسي بيند كه لقمه شيرين در دهان نهاد. دليل كه سخني خوش گويد. اگر آن لقمه ترش بود تاويلش به خلاف اين است.

جابر مغربي گويد :

اگر بيند لقمه گرم دردهان نهاد، دليل كه در بلائي افتد. اگر لقمه دردهان خوش بود، تاويلش به خلاف اين است.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

ديدن لقمه درخواب سه وجه است.

اول: بوسه دادن،

دوم: سخن لطيف و دلپسند،

سوم: منفعت.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *