تعبیر خواب قوچ

 

برای مشاهده « تعبیر خواب قوچ » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب قوچ

 

منوچهر مطيعي تهراني گويد :

ديدن قوچ در روياهاي ما مبارک است و مبشر خير و برکت و نعمت مي باشد. يکي از معبران نوشته است که قرباني کردن قوچ در خواب نشان رستگاري بيننده خواب است ولي اگر به عنوان استفاده از گوشت حيوان باشد همين طور که گفته شد نعمت و برکت است زيرا گوشت حيوان حلال گوشت خير و برکت تعبير شده است. قوچ در خواب اگر سفيد باشد بهتر از آن است که سياه باشد. قوچ لاغر و ضعيف فقط نعمت است ولي قدرت نيست.

آنلي بيتون مى‏ گويد :

1ـ اگر خواب ببينيد قوچي شما را تعقيب مي كند ، علامت آن است كه زندگي شما را بدبختي تهديد خواهد كرد .

2ـ اگر خواب ببينيد قوچي به آرامي مشغول چرا كردن است ، علامت آن است كه دوستان بانفوذ و قدرتمند به نفع شما بيشترين تلاش را خواهند كرد .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.