تعبیر خواب قصه

 

برای مشاهده « تعبیر خواب قصه » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب قصه

 

محمدبن سيرين گويد :

اگر بيند كه از بهر مردم قصه مي گفت، دليل كه از ترس ستمكاران ايمن گردد.

ابراهيم كرماني گويد :

اگر در خواب بيند كه از بهر مردم قصه مي گفت، دليل است مرادش برآيد. اگر بيند كه قصه خير و صلاح و شر و فساد مي گفت، دليل كه در بيداري همان كند .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.