تعبیر خواب قسط

 

برای مشاهده « تعبیر خواب قسط » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب قسط

 

محمدبن سيرين گويد :

اگر بيند كه قسط در زير خود مي سوخت، دليل كه مردم او را ثنا گويند و نامش در جهان منتشر گردد به نيكي. اگر بيند كه دود آن گنده و ناخوش بود، تاويل به خلاف اين بود.

جابر مغربي گويد :

اگر بيند قسط مي خورد، دليل است غمگين گردد .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.