تعبیر خواب فضله

 

برای مشاهده « تعبیر خواب فضله » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب فضله

 

منوچهر مطيعي تهراني گويد :

فقط مدفوع موش و گنجشک را فضله مي نامند و تعبير اين دو در خواب متفاوت است. چنان چه در خواب ببينيم سرگرم پاک کردن برنج هستيم و فضله موش در آن مي بينيم خواب ما مي گويد زني به ما زيان مي رساند. اما فضله گنجشک لطمه اي است که از دروغ گوئي و وراجي و هرزه درائي ديگران وارد مي شود. اگر در خواب ببينيم گنجشکي بر لباس ما فضله کرده دروغ گوئي ديگران به آبروي ما لطمه مي زند. اگر فضله به کلاه باشد به شخصيت بيننده خواب آسيب وارد مي آيد و اگر بر ميوه و غذا بود به مال و دارائي .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.