تعبیر خواب فرود آمدن

 

برای مشاهده « تعبیر خواب فرود آمدن » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب فرود آمدن

 

محمدبن سيرين گويد :

اگر در خواب ديد كه از كوهي يا از بامي فرود آمد، دليل كه در بزرگي و مالش نقصان شود. اگر بيند از بلندي به زير آمد، دليل كه به قدر بلندي او را نقصان مال بود. اگر بيند از نردباني ازخشت و گل فرود آمد، دليل كه دينش به خلل گردد. اگر آن نردبان از سنگ و گچ بود، دليل كه دين او به نفاق بود .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.