تعبیر خواب فحش

 

برای مشاهده « تعبیر خواب فحش » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب فحش

 

آنلي بيتون مى‏ گويد :

1ـ اگر خواب ببينيد به كسي فحش مي دهيد ، معنايش اين است كه در كارهايتان موفق نمي شويد و بر اثر پافشاري و لجاجت در محيط كار با ديگران ، مبلغ قابل توجهي را از دست مي دهيد .

2ـ اگر خواب ببينيد كسي به شما فحش مي دهد ، به اين معناست كه ديگران در زندگي شما دخالت مي كنند و براي شما دردسر فراهم خواهند كرد .

3ـ اگر زن جواني خواب ببيند ديگران به او فحش مي دهند ، نشانة آن است كه چند نفر با او دشمني خواهند كرد و به او حسادت خواهند ورزيد . اما اگر در خواب ، او به ديگران توهين كند معنايش اين است كه در آينده ديگران نسبت به او بي توجه خواهند بود و او از اين بي توجهي بسيار افسرده و اندوهگين خواهد شد و بخاطر رفتاري كه خود با ديگران داشته نادم و پشيمان خواهد شد .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.