تعبیر خواب غوص

 

برای مشاهده « تعبیر خواب غوص » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب غوص

 

اگر در خواب بيند كه به دريا غوص كرد و مرواريد برآورد، دليل كه به قدر آن علم و دانش حاصل نمايد، يا از مال سلطان چيزي به وي رسد. اگر بيند به دريا فرو رفت و هيچ برنياورد، دليل است به علم آموختن مشغول شود و فايده نيابد.

جابر مغربي گويد :

اگر بيند كه گوهري از دريا برآورد، دليل است عالم و دانا شود از پادشاه منفعت يابد .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.