تعبیر خواب غزا کردن

 

برای مشاهده « تعبیر خواب غزا کردن » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب غزا کردن

 

اگر كسي در خواب بيند كه در راه خدا غزا مي كرد، دليل است كه بي نياز شود. اگر بيند كه روي از غزا بگردانيد، دليل است كه منفعت از فرزندان و خويشان بازگيرد. اگر بيند كه مردم آن ديار به غزا رفت، و با كافران جنگ كرد، دليل كه بر دشمن ظفر يابد و روزي حلال خورد. اگر بيند كه كافر بر وي حمله كرد، دليل است كه در طلب روزي مشقت كَشَد. اگر در خواب بيند كه او را كافران در غزا بكشتند، دليل است كه عمرش دراز شود و روزيِ حلال يابد.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

ديدن غزا كردن در خواب بر شش وجه است. اول: خير و بركت. دوم: سنت رسول. سوم: ظفريافتن. چهارم: شفا. پنجم: اطلاعت پادشاه عادل. ششم: غنيمت يافتن.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *