تعبیر خواب عاشق شدن

 

برای مشاهده « تعبیر خواب عاشق شدن » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب عاشق شدن

 

محمدبن سيرين گويد :

اگر بيند بر كسي عاشق شد، دليل كه نيازمند و حريص گردد. اگر عاشقي او به چيزي حرام بود، دليل بر فساد دين او بود. اگر بيند كه از معشوق كام دل يافت، دليل منفعتي بود.

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

عاشق شدن : سرخوردگي

ديدن عشاق : شاديهاي پنهاني

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.