تعبیر خواب طاعون

 

برای مشاهده « تعبیر خواب طاعون » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب طاعون

 

ديدن طاعون در خواب ، دليل جنگ و كارزار است.

 

محمدبن سيرين گويد :

دليل فتنه و بلا است.

آنلي بيتون مى‏ گويد :

1ـ اگر خواب ببينيد طاعون ميان مردم شيوع پيدا كرده است ، علامت آن است كه حوادثي مأيوس كننده زن يا نامزد شما را به زندگي تأسف باري خواهد كشاند .

2ـ اگر خواب ببينيد به طاعون مبتلا شده ايد ، علامت آن است كه با بهترين برنامه ريزي كار خود را از كسادي و ورشكستگي نجات مي دهيد .

3ـ اگر خواب ببينيد از افراد مبتلا به طاعون مي گريزيد تا در امان بمانيد ، علامت آن است كه  به مشكلي غير قابل ادراك دچار خواهيد شد .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.