تعبیر خواب صورتحساب

 

برای مشاهده « تعبیر خواب صورتحساب » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب صورتحساب

 

آنلي بيتون مى‏ گويد :

1ـ اگر خواب ببينيد صورتحساب به شما مي دهند تا پرداخت كنيد ، معنايش اين است كه در وضعيتي خطرناك قرار خواهيد گرفت و امكان دارد براي آزادي خود متوسل به قانون شويد . اما اگر ببينيد صورتحساب را پرداخت مي كنيد ، نشانة آن است كه از نزاع شديد به صلح خواهيد رسيد .

2ـ اگر خواب ببينيد به ديگران صورتحساب مي دهيد ، حاكي از آن است كه پيشامدهاي ناخوشايندي به وقوع مي پيوندد و روال عادي زندگي به هم مي ريزد .

3ـ اگر زني كتابداردر خواب ببيند كه صورتحساب كتابها را جمع مي زند ، معنايش اين است كه در امور شخصي و عاطفي دچار مشكل خواهد شد ، اگر فردي شايسته مشكل او را حل خواهد كرد و زن از طرف كارفرمايي جديد مورد احترام و تشويق قرار مي گيرد .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.