تعبیر خواب صرافی

 

برای مشاهده « تعبیر خواب صرافی » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب صرافی

 

محمدبن سيرين گويد :

ديدن صرافي نمودن، دليل بر عاملي طامع بود. اگر در خواب بيند صرافي كرد و بيننده مستور بود، دليل است كه علم و حكمت آموزد. اگر بازرگان است، از تجارت مال حاصل كند.

ابراهيم كرماني گويد :

اگر درخواب بيند كه صرافي نمود بي طمع، دليل است كه امانت بگذارد و امانت مردم نگهدارد. اگر به طمع كرد، تاويل به خلاف اين است.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

ديدن صراف در خواب ، نشانگر مردى گزافه گوست كه چيزهايى مى گويد و انجام ميدهد كه براي دين زيان آور است.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *