تعبیر خواب صدف

 

برای مشاهده « تعبیر خواب صدف » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب صدف

محمدبن سيرين گويد :

اگر بيند كه صدف داشت، دليل كه خادمي پيدا كند. اگر بيند كه صدف وي ضايع شد، دليل كه خادمش بگريزد.

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

صدف : خبرهاي بد از دور دستها

جمع کردن آنها : شما با پشتکار زياد مشکلات را از سر راه برخواهيد داشت

صدفهاي خالي : ضرر

صدفهاي پر : کاميابي

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.