تعبیر خواب صحف

 

برای مشاهده « تعبیر خواب صحف » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب صحف

 

اگر در خواب بيند كه صحف ابراهيم خواند، دليل است كه كسي او را راه صواب نمايد. اگر بيند كه صحف ابراهيم از برخواند، دليل است صحبت برپا دارد.

جابر مغربي گويد :

اگر بيند كه قرآن رها كرد و صحف مي خواند، دليل است كه ميلش به كيشهاي ديگر بود .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.