تعبیر خواب شُش

 

برای مشاهده « تعبیر خواب شُش » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب شُش

 

به خواب، دليل شادي بود. اگر بيند كه شش بسيار داشت، دليل است كه خرم گردد. اگر بيند كه شش به كسي داد، دليل كه رأفت به وي رساند.

جابر مغربي گويد :

اگر بيند شش خام يا پخته مي خورد، از جانوري كه گوشت او حلال بود، دليل است بر مال حلال .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.