تعبیر خواب شقيقه

 

برای مشاهده « تعبیر خواب شقيقه » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب شقيقه

 

منوچهر مطيعي تهراني گويد :

اگر در خواب ببينيد که شقيقه شما متورم شده و آماسيده بار فکري براي شما پيدا مي شود. نگران و مشوش مي شويد و براي يافتن راه حل مشکل خويش لاجرم فکر بسيار مي کنيد. اگر ببينيد که شقيقه شما فرورفتگي پيدا کرده عقل شما را مي دزدند يعني موضوعي را بر شما مشتبه مي کنند. شما روي حسن نيت کاري مي کنيد که نبايد بکنيد و در نتيجه نادم و شرمنده مي شويد. همين تعبير را دارد اگر ببينيد که شقيقه شما در خواب سوراخ شده در اين صورت شما را فريب مي دهند .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.