تعبیر خواب شبدر

 

برای مشاهده « تعبیر خواب شبدر » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب شبدر

 

منوچهر مطيعي تهراني گويد :

شبدر گياهي است با سه برگ چليپائي که ديدنش در خواب نيکو است. اگر در خواب ببينيم که در خانه خويش شبدر کاشته ايم يا از زمين شبدري که ديگري کنده و به ما تعارف کرده مي خوريم به آرزوهاي متعدد مي رسيم. شبدر از آرزوهاي بزرگ و پيروزي هاي درخشان خبر نمي دهد بل که گوياي چيزهاي متعددي است که کوچک اند. شبدر در خواب نيکو است فقط صورت ناخوش آن اين است که ببينيد شبدر را با سرکه مي خوريد چون سرکه در خواب اثر نيک شبدر را از بين مي برد و غم و رنج و اندوه به دنبال آن قرار مي دهد .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.