تعبیر خواب سيب زمينی

 

برای مشاهده « تعبیر خواب سيب زمينی » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب سيب زمينی

 

آنلي بيتون مى‏ گويد :

1ـ ديدن سيب زميني در خواب ، علامت روبرو شدن با وقايعي مطلوب است .

2ـ اگر خواب ببينيد سيب زميني را چال مي كنيد ، نشانة آن است كه زندگيتان با توفيق همراه خواهد بود .

3ـ خوردن سيب زميني در خواب ، علامت بهره مند شدن از منفعتي بزرگ است .

4ـ پختن سيب زميني در خواب ، نشانة انجام كاري موافق طبع است .

5ـ كاشتن سيب زميني در خواب ، نشانة برآورده شدن خواسته ها و آرزوهاست .

6ـ ديدن سيب زميني گنديده در خواب ، نشانة داشتن آينده اي تاريك و كسب لذتهاي ناپايدار است .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.