تعبیر خواب سوره نوح

 

برای مشاهده « تعبیر خواب سوره نوح » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب سوره نوح

 

محمدبن سيرين گويد :

اگر بيند كه سوره نوح مي خواند، دليل كه عاقبتش محمود است.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

از ترس و بيم ايمن گردد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.