تعبیر خواب سوره محمد ص

 

برای مشاهده « تعبیر خواب سوره محمد ص » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب سوره محمد ص

 

محمدبن سيرين گويد :

اگر ديد سوره محمد (ص) مي خواند، دليل است بر دشمنان ظفر و پيروزي يابد.

ابراهيم كرماني گويد :

خداي تعالي او را از آفات نگاه دارد.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

نيكو خصال و خوب سيرت بود.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.