تعبیر خواب سوره فصلّت

 

برای مشاهده « تعبیر خواب سوره فصلّت » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب سوره فصلّت

 

محمدبن سيرين گويد :

اگر در خواب بيند كه سوره مصابيح مي خواند، دليل است از عذاب آخرت برهد.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد :

عمرش دراز شود.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.